INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI ZAHRADA LISÝ s.r.o., IČ:02043408, se sídlem BOHUMILA HÁJKA 221, 267 01 KRÁLŮV DVŮR

Osobní údaje, které jste nám poskytli při vyplnění registračního formuláře ZÁKAZNICKÉ KARTY budeme zpracovávat:

Bez Vašeho dalšího souhlasu

Zejména pro účely Vaší identifikace a poskytnutí klubových slev, tj. z důvodu provedení opatření před uzavřením smlouvy a nezbytnosti pro plnění smlouvy. Dále pro účely obsluhy klientů, zlepšování našich služeb, posílání nabídek našeho zboží a služeb, klubových a jiných slev a informování o připravovaných zákaznických akcích, tj. na základě našich oprávněných zájmů.

_____________________________________________________________________________

Na základě Vašeho níže uděleného dalšího souhlasu

Pro účely nabídek zboží a služeb prostřednictvím Vašeho e-mailu, zasílání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i prostřednictvím elektronických prostředků (zejména Vašeho e-mailu), a dále pro účely provádění pokročilých marketingových aktivit přesahujících náš oprávněný zájem.

Váš souhlas dle tohoto písm. B) je plně dobrovolný, platí na dobu určitou a můžete jej kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vám zasílána marketingová sdělení a některé nabídky našeho zboží a našich služeb nebude možné plně přizpůsobit Vaši potřebám nebo poskytovat v celé nabízené šíři.