Ptáci – Bydlení pro opeřence

V případě, že na zahradě nemáme vhodné prostřední pro hnízdění ptáků, můžeme jim pomoci vyvěšováním budek. Právě na podzim je pro to nejvhodnější období: budky stihnou do jara takzvaně „opršet“ a alespoň částečně splynout s okolím. Navíc druhy u nás zimující (např. sýkory či šoupálci) si vyhlížejí svou hnízdní dutinu už od podzimu a budky vyvěšené na jaře mohou ignorovat. Vyvěšování v období předjaří a časného jara je vhodné zejména pro druhy, které se vracejí ze zimovišť.

Budky lze zavěsit pomocí latě, drátu, háčku či přímým přibitím ke kmeni stromu. Při volbě způsobu musíme mít především na paměti bezpečnost a trvanlivost zavěšení. Je také potřeba vyřešit problém zarůstání hřebíků do stromu (vhodné je hřebíky úplně nezatloukat, ale nechat je asi 1 cm nad povrchem nebo hřebík podložit pivním víčkem). V našich podmínkách se asi nejlépe osvědčilo používání závěsné lišty nebo drátu.

Každý ptačí druh sice více či méně preferuje určitou výšku dutiny nad zemí, v praxi však osídlí i budky umístěné v jiných výškách. Nejčastěji používanou výškou pro drobné pěvce jsou dva až tři metry. V místech, kde je velký pohyb lidí a hrozí vyrušování ptáků, dáváme budky spíše výš. Budky pro větší druhy ptáků (dravce, sovy, holuby, kavky) umísťujeme do výšky alespoň šesti metrů. Druhy jako například úhelníček či dudek zase preferují dutiny nízko při zemi.

Orientace vletového otvoru není příliš důležitá, je ji však potřeba volit tak, aby otvor nebyl orientován ve směru převládajících srážek. V našich podmínkách je tedy asi nejvýhodnější směr jižní nebo východní. Zejména v hustějších porostech je důležitější než světové strany orientace ke světlinám, průsekům apod.

Zdroj: Česká společnost ornitologická; foto: Dreamstime a ZC s.r.o.